Privacy­verklaring

Vera de Backker is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: 
Vera de Backker
Valkenburgenlaan 41
2103 AL Heemstede 
vera.debackker@quicknet.nl
0624152852

Vera de Backker verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten om een product te bestellen en naar jou op te sturen

 Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via vera.debackker@quicknet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Vera de Backker verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

  • Het afhandelen van jouw bestelling en betaling
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • Vera de Backker verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
  • Eventueel versturen van een nieuwsbrief

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Vera de Backker bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 3 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden 
Vera de Backker verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Vera de Backker neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met vera.debackker@quicknet.nl